روزهای تلخ بی تو بودن (آواره)

شیطان خیلی وقته فریاد میزنه ، آدم پیدا کنید ، تا بهش سجده کنم

+ طنز آواره

 •  
 • لحظه ای گوش کنید با دل و جان
 •  
 • تـا بــگویــم درد  دلــهای نــهان
 •  
 •  
 • ای کـسـا نیکـه در ایــن تهرانـیـد

 • یـا ازاین بـعـد بــه تـهـران آیــیـد

 • این که آواره در این شـهر مــنم

 • جای شک نیست که مشتی حسنم

 • روز اول کـــه رسیـــدم تهران

 • مــتعجـب شــدم از راه بــنــدان

 • تـو خیابـون و تو مــیدون تــرافیک

 • مرد و زن میرن، میان،کیپ تا کیپ

 • هــمه در کــنار هـــم راه مــیرن

 • ولــــی دلهـا هــمه از هــم دورن

 • تــوی تهران هــمه با هـم غریبن

 • صـبح تا شب هـمه تو فکر فریبن

 • کــسی دست کــسی رو نمی گیره

 • پولدار و بی پول یه جوری اسیره

 • دوستی وعشق از اینجا دور شـده
 •  
  چشم عاشـق زحـسـرت کور شـده

 • مردم اینجا،توی این شهر شلوغ
 •   
  به جـای سـلام به هم میزنند بوق

 • دلــی پـاک وبا صــفا داشـتم مـن 

 • هــمه آدما رو دوست داشتم مـن

 • ولی کـم کـم توی تهران بد شدم

 • آدمی پر از خـلاف و شـر شـدم

 • صبح تا شب به دنبال پول گشتم
 •  
  چــون عـلاالدین پی غـول گشتم
                                                                                                                                                                                                    
 •  
 • توی چشم به هم زدن پولدار شدم

 •  
 • تـوی بازار پی کـسب وکار شدم
 •  
 • تـوی رویـا خـودمــو شـاه دیـدم

 • از ســر ذوق بـه خـودم خـندیدم
 •  
 •  
 • یکــدفعـه تـو خیالم تاجــر شدم
 •  
  بعد چند وقت رفتم وشاعر شدم

 • بعدها فهمیدم که پول تو ورزشه
 •  
  بنز چند صد میلیونی یه ارزشه

 • خــودمـو از هـمه بـهترمی دیدم
 •  
  شانسمو من سوار خر می دیدم

 • تو همین حین یکی بیدارم کرد
 •  
  یـه لگـد بهم زد و خـوارم کـرد

 • یارو با داد و بـیداد آبـرومـو برد
 •  
  کارتن خواب منو شهرداری برد

 • ســـاکـم دســت و پــتو زیــر بغـــــل
 •  
  دربدر تو کوچه ها حی علی خیر العمل

 • می زدم سگ دو واسه یه لقمه نون
 •  
  مـی خـوابیدم شــبـها تـوی خـیابون

 • صبح تو آزادی ، غروب توی ونک
 •  
  مــی فروختم مــن آدامس و بادکنک

 • تـو زمستون تـوی سـرمـای شدیـد

 • کــسی لـرزیـدنـمـو شــبــهـا نـدیـد

 • آنــقــدر حــرص زدم در تــهران

 • کـه یواش یواش بـه لب آمد جــان

 • غـــصه ی پــولدار شـدن پـیرم کــرد
 •  
  حرص و جوش از زندگی سیرم کرد

 • شب و روزهای جــوانیم گــذشت

 • بهار و خزان زندگـــیم گـــذ شـت

 • تــا اومـــدم بــجنبم مـرگ اومـــد
 •  
  سـایـه ی مــرگ در خــونم اومـد

 • بـــچه ی بـا حــال شــهر آبــادان

 • چــه غــریــبانه بــمرد در تهران
 •  
 •  
 • توی این شهر غریب خاک شـــدم
 •  
  از تـو لــیست زنـده ها پاک شــدم

 • حــالا که تنها تو ایـن قــبرم مـن
 •  
  قــدر زندگــــی رو می فهمم من

 • واسه این دو روزه عمر حرص می زنیم

 • دل هـمـد یـــگـرو راحـت مــی شــکنیم
 •  
 • تا به کی میخوایم که با هم بد باشیم
 •  
  بیایید از ایــن سیاهـــی رهــا شـیم

 • قـــلبامــونو از بــدیها پاک کــنیم
 •  
  دوبـاره با خوبـیـها آشتــی کـنیم
 •  
 •  پایان
 • 87/12/17 حسن آواره
نويسنده : ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٤
تگ ها: آواره و آبادان
comment نظرات () لينک