روزهای تلخ بی تو بودن (آواره)

شیطان خیلی وقته فریاد میزنه ، آدم پیدا کنید ، تا بهش سجده کنم

+ .گل سرخ

باغبان....................................

پـیـر گـــریان شبیـخون خورده

گفت... بی تو ای غنچه گل سرخ شهید

همه ی گلهایم ، گل حسرت شده اند

و نسیم، بوی بی باوری و غربت

بوی تن دادن به مرگ را دارد

خاک اگر خاک کرامت باشد

دهن باغ پر از فریاد است

و درخت...سرخی کینه ی گل را

می سراید با خشم

کاش ای کاش.........

بازدر باغ گل سرخی بود

باغبان برسر نعش گل سرخ

آهی کرد ، و چه پر درد گریست

گل سرخ ، آخرین سرخ گل خون آلود

گل شهید نعره باغستان

گل سرخ...تیر باران شده ی جوخه ی یخ

زیر رگبار زمستانی شب

خواب آزادی رویش می دید

قلب سبز گل سرخ

با صدایی خونین

در شب باغ ســــــرود....

از شب زرد زمستان تا سحر

سحر سرخ بهار...... فاصله فریاد است

تا گل سرخ شدن راهی نیست

می توانی گل سرخـــی باشی

باغبان..............................

اشکش را ، با پَـــر شال چهـل تـکه زدود

                  پایان

نويسنده : ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
comment نظرات () لينک