به احترام بزرگمردان تاریخ...

با خــدا وقـتی ابـولـــفضل دست داد

هر دو دست خویش را از دست داد

و چه زیبا گفت دکتر علی شریعتی:

در عجبم از مردمی که

خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنند

 و بر حسینی گریه می کنند که مردانه و با عزت زندگی کرد

محرم ، ماه مردانگی ، آزادگی ، شجاعت ، ایثار و فداکاری

برهمه ی آزاد مردان تسلیت باد

                               حسن آواره

/ 0 نظر / 10 بازدید