مزرعه

افســوس که این مـزرعه را آب گـرفته

دهــقان مصــیبت زده را خواب گـرفته

خــــونٍِ دل ما رنــگ مــی نـاب گـرفته

از سـوزش تب پیــکـرمان تـاب گـرفته

چــشم تـرمـردم هــمه خـــونـاب گـرفته

ای داد خـــدایا هـــمه را خــواب گـرفته

 

 

                           93/12/7

/ 0 نظر / 23 بازدید