گرگها

گرگها را دوست دارم،چون حاضرن بمیرن

ولی تن به قلاده ندهند

تنهایی را می پذیرند،ولی محتاج نوازش

و محبت کسی نیستند...

نه رام می شوند و نه خودشان را برای کسی عوض میکنند

 

                             93/8/20

/ 0 نظر / 23 بازدید