سینما رکس آبادان

28 مرداد سالروزآتش سوزی سینما رکس آبادان

در سال 1357 میباشد...

شنبه سیاه  آبادان، روزشومی بود

که در تاریخ جنایات بشرماندگار شد

ولی متاسفانه در مملکت ما به فراموشی سپرده شد

و البته از حق نباید گذشت که در این سالها

آنقدر فاجعه و مصیبت، یکی بعد از دیگری

بر کشور و مردم ما نازل شده

که این فاجعه در میان آنها گم شد

این جنایت تلخ در نوع خود بی نظیر بود

آدمایی که خسته از کار و تلاش روزانه

با خانواده و یا با دوست و فامیل خود

در آن شب گرم و طاقت فرسای تابستان

به سینما آمده بودند........

تا هم فیلم جدید مسعود کیمیایی ( گوزنها ) را ببینند

و هم خستگیشان را در هوای خنک سینما در کنند

آخرین سانس سینما رکس در شنبه شب بود

و تنها دقایقی از پخش فیلم گذشته بود

که سینما ی مظلوم شهرم ..............

بدست تعدادی حیوان کور دل، به آتش کشیده شد

وصدها تن از مردم بیگناه شهرم

که آمارشان تا رقم 600 نفر هم اعلام شد

زنده زنده در آتش کینه سوختند

فاجعه سینما رکس... غم انگیز ترین

و فجیع ترین رویداد تاریخ آبادان است

و البته جنایتی است که بسیار گمنام به فراموشی سپرده شد

یاد تمام کشته های سینما رکس گرامی باد

 

                    حسن آواره  92/5/24

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید