قسم

قسم به چشمان منتظر رستم

آندم که سر خونین سهرابش را دربغل گرفته بود

و بی صبرانه در انتظار نوشدارو به دور دستها خیره مانده بود...

قسم به تیر خشم آرش ، که همچنان در گذر تاریخ پیش می رود...

قسم بر لبان تبسم آلود و پر عشق قهرمانان میدان رزم...

قسم به معبد کوروش در دشت سر سبز مرغاب فارس...

قسم به ستونهای شکسته وبی سر تخت جمشید داریوش...

قسم به آتشکده های  متروک وخاموش ساسانیان...

قسم به نیزه های پولادین جنگاوران ایران زمین...

قسم به شهیدان این سرزمین که عاشقانه جان دادند...

قسم به آنکه در تنهایی و غربت ، بیاد معشوق جان سپرد...

قسم به ترک های چینی نازک تنهایی سهراب عاشق...

قسم به اشک چشم کودک یتیم وتنها...

قسم به مسافر گمگشته در بیابان سوزان عشق...

قسم به شبهای سرد کویر لوت...

قسم به شبنم تنهایی که در یک صبح زرد پاییز، بر

تارک یک پژمرده گیاه جان دوباره داد ....

همیشه با یادت نفس می کشم،تا روزی که جان از 

بدنم پرواز کند

 

                                   

                             حسن آواره 90/9/29  

/ 1 نظر / 5 بازدید
اهورا مزدا

روند شعرهاتون تلختر و تلختر میشه اتفاقی افتاده؟