چرا شد آن محبتها فراموش؟؟؟

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم                     

که تا ناگه زیکدیگر نمانیم

بیا تا مهربانی پیشه سازیم              

به مشتی زرق و برق خود را نبازیم

چه آمد بر سر اقوام و خویشان        

که جمعشان شده اینسان پریشان

چرا خواهر ز خواهر می گریزد               

برادر با برادر می ستیزد

چرا دختر ز مادر ننگ دارد                    

پدر با بچه هایش جنگ دارد

چرا مهر و محبت کیمیا شد                 

تمام آن رفاقتها ریا شد

دگر نیست خنده ای بر روی لبها           

نه روز آرامشی داریم نه شبها

نه کَس را لحظه ای آسوده بینی          

تو خوشبختی مگر درخواب بینی

نه آسایش نه آرامش نه راحت              

همه مشتاق یکدم استراحت

همه در گیر نوعی اضطرابند                 

چه نفزینی است،دائم در عذابند

به خود آیید عزیزان راه کج شد              

از این رو ، روزگارانی فلج شد

چو مردم را عوض شد زندگانی              

شده این زندگانی،زنده مانی

چرا یک روز،روز خوش نبینیم                 

همه سر در گریبان مینشینیم

به ظاهر خانه هامان کاخ شاه است     

درونش یک جهان اندوه وآه است

در و دیوارها،خوش آب و رنگ است   

ولی هر خانه یک میدان جنگ است

تمام خیر و برکتها بر افتاد                     

طبیعت با شما مردم در افتاد

بیا ای آشنا از من بکن گوش                 

چرا شد آن محبتها فراموش؟

دگر از بذل و بخششها خبر نیست          

ز انصاف و مروتها خبر نیست

شده نایاب لطف و مهربانی                   

همه تعارفها سرد و زبانی

سلامی بر کسی دیگر نگوییم                 

برای مرگ هم در آرزوییم

یکی حج می رود سالی سه ،چهار بار     

ولی برادرش بیکار و ناچار

یکی با سودی از پول نزولی                    

رود مکه به امید قبولی

یکی نازد به ماشین و به باغش              

یکی باد تکبر در دماغش

تمام کارها گشته ریایی                        

نجابت شد عوض با بی حیایی

همه دنبال عیش و کار خویشند              

به فکر گرمی و بازار خویشند

زبس حرص و طمع در سینه دارند           

به هم مانند دشمن کینه دارند

خدایا راه من را راست گردان                 

مرا قانع به نان و ماست گردان

مرا یاری نما تا یار باشم                       

برای دوستان غمخوار باشم

 

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
atefeh

هه دقیقا دنیا همین طور شده.مرسی بابت لینک.

الهه

دقیقا همینه که شما نوشتید خیلی با احساسه اگر مایل هستید ایمیلم رو بدم چند تا شعر برام بفرستید آخه دیر به دیر آپ میکنید