گریان.....خندان

چون تو دنیا آمدی لخت و عریان

                         جمعی بتو خندان و تو بودی گریان

کاری بکن ای حسن، که وقت رفتنت

                         جمعی بتو گریان و تو باشی خندان

/ 2 نظر / 7 بازدید
pedram

بد نبود

pedram

بد نبود ینی خیلی خوب بود