نقاشی

ببر بیچاره ، چه دل خوشی دارد

با چه غروری به اطراف می نگرد

فکر می کند با آن پوست مخملي پر از خطش ، از همه زیباتر است

یا که از همه قدرتمند تر است.....

بیچاره خبر ندارد که او فقط یک نقاشیست....

او را من با مدادم روی کاغذی کشیدم.

او نمی داند که من هر وقت که بخواهم ، پاکش می کنم....

اما قبل از اینکه پاکنم را بردارم....

احساس میکنم حالم دارد به هم میخورد.

نکند یک نفر هم دارد مرا پاک میکند......!!!!!

 

98/12/8


/ 0 نظر / 622 بازدید