سنگ

تونلها فریاد میزنند................

برای رسیدن به مقصد همیشه راهی هست

حتی در دل سنگ...

 

                93/3/8

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مازیار

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند! باید راه افتاد، مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند بعضی هم به دریا نمی‌رسند. رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد ..