با کمی تاخیر

خدایا............

در این روزهای آغازین بهار

دلهای همه را شاد

لبان مردم سرزمینم را خندان

گره مشکلات و گرفتاریهای هموطنانم را باز

چراغ خانه های کشورم را همیشه روشن

عزیزان همه خانواده ها را سلامت

و غم وغصه ها را از خانه های ایران دور گردان

 

                   حسن آواره  94/1/15

/ 0 نظر / 22 بازدید