بیاد آبادان


یادمــه که قــدیـما، آبادان شــهر عــــشق بود

تو دل آدمـاشــون پر از شادی و عـــیش بود

بي وفا توي اون شهر،رانده از مـــردمش بود

ولــــی حالا مهـــــر و وفــا پر کــشید از دل ما

پر زغـــم شــد دل ما...........................

دیــگه حالا تو شــهر ما هر گــلی گـشته پرپر

هر دلـــی گـــــشته پر خـــون.................

نمیدونم کجا رفت اون همه عـشق و پاكي

تـو اون شـهر شقايق ،نـشسته كوه خاكي

خیــلی وقــته که خوشي پر كشيد از شهر مـا

پر زغــم شــــد دل مـا.........................

دیـگه حـالا تو شــهر ما هر گــلی گشته پرپر

هر دلـــی گــــشته پر خـــون.................


97/1/6

 

/ 0 نظر / 30 بازدید