مریم فر هانیان

امروز 13 مرداد سالگرد شهادت مریم فرهانیان

دختر دلیر شهرعزیزم آبادان است......

مریم فرهانیان متولد 24 دیماه سال 1342 بود......

با شروع جنگ در سال 59 ... بعنوان پرستار در بیمارستان

امام خمینی و طالقانی آبادان مشغول کمک به مجروحان شهر شد

او در بعد از ظهر روز 13 مرداد سال 63 در حین رفتن به گلزار شهدا

با چند تن از دوستانش ...

در راه مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفت

که در این بین او به شهادت رسید..........یادش گرامی

من فردای اونروز از جبهه ی دارخوین اومدم آبادان که برادرم

گفت بعد از ظهر تشیع جنازه مریم فرهانیانه...عجب مراسمی

بود اونروز............صدای جمعیت هنوز تو گوشمه

محمدی..... محمدا                 فریاد یا محمدا

از دست قوم اشقیا                 فریاد یا محمدا

 

                 حسن آواره 93/5/13

/ 0 نظر / 22 بازدید