بیوگرافی شاهان قاجار (آخرین پادشاه)

7_احمد شاه،هفتمین و آخرین پادشاه قاجار....

در بهمن ماه سال 1275 شمسی در شهر تبریز متولد شد.

12 ساله بود که پدرش محمد علی شاه بر اثر قیام مشروطه....

از ایران گریخت،به این شرط که فرزندش،احمد جانشینش شود...

ولی بدلیل کمی سن...قرار شد عضدالملک تا بالغ شدن احمد شاه....

کشور را اداره کند.این شاه در نوجوانی ازدواج کرد و به فاصله ی کوتاه...

از هم دو زن گرفت،که یک دختر بنام ایراندخت، از همسر اول...

و یک پسر بنام فریدون، از زن دوم داشت.

او در سال 1295 شمسی و در 20 سالگی به تخت سلطنت نشست.

احمد شاه بعد از کودتای اسفند 1299 رضا خان از ایران رفت....

ولی رسما تا سال 1303 شمسی پادشاه ایران بود.

سر انجام این شاه نگونبخت در سن 33 سالگی....در سال 1308 شمسی...

بر اثر ورم کلیه،در روستایی در نزدیکی پاریس از دنیا رفت.

طبق وصیتش در کنار پدرش در کربلا به خاک سپرده شد....

 

                                آواره 94/6/18

/ 0 نظر / 40 بازدید