برد و باخت

خیلی از ما آدما عادت داریم

که همه چیز رو برای خودمون بخوایم

اینقدر بی جنبه ایم که طاقت یه مشکل و شکست

تو زندگی رو نداریم...مرگ و فقط حق همسایه میدونیم

تا موقعی که زندگی به وفق مراده

خیلی متکبرانه و شعار گونه برخورد میکنیم

و میگیم من بودم که راه پیشرفت و موفقیت رو بلدم

و چون لیاقت داشتم پس باید موفق می شدم

وحق به حق دار رسید و .........

ولی خدا نکنه که یه بار زمین بخوریم

همه رو مقصر می دونیم...جز خودمونو

و به همه گیر میدیم و در آخر هم هزار درد و افسردگی میگیریم

و از دنیا و زندگی نا امید میشیم

ولی باید بدونیم که زندگی مثل میدان مبارزه است

قرار نیست که آدم توی هر مسابقه ببره

چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم

زندگی برد و باخت داره...قرارنیست که همیشه

دنیا به کام ما باشه..........

                                       حسن آواره  93/11/4

/ 0 نظر / 22 بازدید