سلطان دلها

                                          سلطان دلها

سلام بر دشت بی باران وتنها                          

امان از غربت یاران مولا

همان یاران هم پیمان و عاشق                        

که مظلومانه دادن جان به الله

سلام بر ساقه‌‌‍‫‫‫‫‍ی خشکیده درخون                   

امان از نخل افتاده به هامون

چه مظلومانه می میرند یاران                           

بدنها بی کفن آغشته در خون

سلام بر غربت سلطان دلها                            

امان از ظلم نامردان دنیا

حسین داد درس آزادی به انسان                      

برافراشت در جهان مردانگی را

سلام بر دیده ی غمبار زینب                           

امان از گریه ی خونبار زینب

در این صحرای غم او مانده تنها                       

به قربان دل نالان زینب

سلام بر پیکر بی جان مولا                             

امان از درد بی درمان زهرا

لب تشنه سر شُه را بریدن                           

 به زیر پا نمودن جسم او را

سلام بر ساقی طفلان اباالفضل                     

امان از مشک گریان اباالفضل

سروجانم فدای آن وفایت                              

خدا حافظ برادر جان  اباالفضل 

سلام بر مادر نالان اکبر                              

 امان از دوری دلدار و دلبر

فدای آن رًًًًًًًًٌٍٍٍََََََََُُُُُُُُِِِِِِِّّّّّّّّّّّّخ زیبای اکبر                                

که مظلومانه در خون شد شناور

سلام برحنجرعطشان اصغر                           

امان ازسینه ی سوزان اصغر

چه نامردانه جانش را گرفتند                          

در آغوش پدر داد جان اصغر

 

                                حسن آواره  16/9/1390

 

بدون هیچ توضیح اضافه، فقط به عشق این خاندان بزرگ سروده ام و تقدیم میکنم به اربابم                           

                                       ابوالفضل

/ 1 نظر / 14 بازدید
عامو

ابوالفضل نگهدارت عامو