یاد باد

روز وصل دوستداران یاد باد

آن زمان آن روزگاران یاد باد

گــر رفــیقانـم نــباشند  یاد من

لیک از من دوســتان را یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

              92/11/27

/ 0 نظر / 20 بازدید