فاحشه

فاحشه فقط فروشنده تن و بدن نیست

فاحشه فقط جنس مونث نیست........

فاحشه گی فقط فروختن ناموس و خوابیدن در بغل دیگران نیست

هرکسی می تواند فاحشه شود

کسی که به خاطر پول و مقام و منصب...

دست به هر کاری بزند ، از فاحشه ها بدتر است

فاحشه های خیابانی فقط جسم خود را میفروشند

ولی فاحشه های دیگر، برای رسیدن به مقاصد خود...

نه تنها اختیار خود،هویت خود،شرافت خود...

و انسانیت خود را زیر پا میگذارند...حتی گاهی...

حاضرند زن و بچه خود را هم برای خواسته هایشان زیر پا بگذارند

پس یک فاحشه که برای لقمه ای نان جسم خود را میفروشد

شرف دارد به مردان و زنان فاحشه ای که برای رسیدن به مقصدشان

همه چیزشان را بدون عذاب وجدان می فروشند

پس صد رحمت به فاحشه بدن

لااقل او فقط جسم خود را برای فروختن عرضه میکند

نه روح و شرف خود را و نه خانواده اش را.....................

 

                        آواره 94/3/27

/ 1 نظر / 25 بازدید
ساحل

عالی بود به منم سر بزن