روزی خواهد آمد .....

مــژده ایـدل که مسیـحا نفســی می آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

ازغـم هجر مکـن ناله و فـریاد‌، که من

زده ام فـــالی و فـریاد رســـی می آید

............

و باور دارم که آن مرد روزی خواهد آمد

وجهان را از این همه بدبختی و نکبت

نجات خواهد دهد و انتقام خونهای بیگناهان را خواهد گرفت

آری منتظرش باشیم.....او خواهد آمد و انتقام سرهای بریده ی

کودکان سوریه را که ناجوانمردانه ذبح شدند را خواهد گرفت...

..............

                                حسن آواره 92/4/3

/ 1 نظر / 7 بازدید
نادر

سلام دوست عزیزم....... بعد از مدت طولانی به روزم با سه کار کوتاه........ منتظر نظرات ارزشمندت هستم......