تابوت

تابوت سرد من چه بیگانه می   رود                                                   

از کوچه های شهر چه غریبانه می رود

همه گـویند چه سنگین می رود                                 

 ایـن مــرده از بــس آرزو دارد

تابوت سرد من هرکجا گذر کند                               

 غــــوغا بپا خــیزد،نالــه ها کند

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
صفري

بابا از تابوت در بيا بريم تو طبيعت و گل و بلبل ول كن اين تابوت سردو