بیوگرافی شاهان قاجار (ششمین پادشاه)

6_ محمد علی شاه در تابستان سال 1251 شمسی.....

در شهر تبریز متولد شد.

او از طرف مادرش تاج المولوک،که دختر امیر کبیر بود....

نوه ی آن مرد بزرگ.... و از طرف پدر، نوه ی ناصر الدین شاه بود.

محمد علی شاه .... بعد از مرگ پدر در سال 1285 شمسی...

و در سن 34 سالگی به سلطنت رسید.

مدت پادشاهی او 3 سال بیشتر نبود و در سال 1288 شمسی...

بر اثر قیام مشروطه خواهان، از ایران فرار کرد.....

و به کشور روس گریخت و مدتی بعد به بندر اودسا در ایتالیا رفت.

او سر انجام در فروردین سال 1304 شمسی در سن 53 سالگی در گذشت

و طبق وصیتش، در کربلا دفن گردید.....

شاهکار: به توپ بستن مجلس مشروطه خواهان.....

قتل بزرگان مشروطه به فرمان وی در باغ شاه تهران....

حماقت و غرور فراوان در حکومت داری.....

     

                           آواره 94/6/5

/ 0 نظر / 29 بازدید