نگاه متفاوت آدمها

کسی که حال و روز خوشی داشته باشد

زیر باران تند ، بدون چتر قدم می زند و لذت می برد

اما کسی که لباسش پاره است

و کفشی هم بپا ندارد

مطمئنا ابرها را نفرین می کند.........

 

                   آواره  96/6/8

/ 0 نظر / 62 بازدید