بیوگرافی شاهان قاجار(چهارمین پادشاه)

4_ ناصرادین شاه قاجار.......

در سال 1210 شمسی در شهر تبریز بدنیا آمد.

او فرزند بزرگ محمد شاه و مادرش مهد علیا بود.

وی در 18 سالگی، در سال 1228 شمسی به سلطنت رسید.

امیر کبیر شوهر خواهر و صدر اعظم او بود......

این شاه سه بار به سفر اروپا رفت و دوربین عکاسی....

و اولین ماشین دودی را با خود به ایران آورد.

ناصر الدین شاه 85 همسر وهمچنین 42 فرزند داشت....

که 18 نفرشان در کودکی مردند.

او حدود 50 سال حکومت کرد و سر انجام در جشن پنجاهمین...

سال سلطنتش در حرم شاه عبدالعظیم در سال 1278 شمسی

بدست میرزا رضا کرمانی بقتل رسید.

شاهکار:::: دستور قتل میرزا تقی خان امیر کبیر....در حال مستی...

جدا شدن شهر هرات از خاک ایران...

شیوع فرهنگ رشوه خواری در ایران

تسلیم شدن در برابر انگلیس و روس در حمله به ایران....

از دست دادن شهرهای سرو و خیوه در شمال به روسها....

سفر به اروپا، با قرض و وام از چند کشور و افزایش مالیات..

قرارداد امتیاز تنباکو با انگلیس و اعدام مخالفان حکومت...

و ظلم و ستم فراوان خاندان قاجار در این دوره بر مردم ایران

و.........................

                               آواره  94/5/31

/ 0 نظر / 35 بازدید