گریه.......خنده

آدما با گریه پا تو دنیا می ذارن.....

تو این مملکت هم همش باید گریه کنیم....

یکسری هم به مردم سفارش می کنند که فقط گریه کنند

بعضی ها هم تا می تونند گریه میکنند...........!!!!!!!

خیلی ها هم که خندیدن رو کار آدمای جلف و بیمزه میدونند.

چنان تبلیغ بدی برای خندیدن کردن، که بعضی ها ....

باورشون شده که واقعا خندیدن....گناهه.

حالا هم که با این باور بزرگ شدیم و اخمو شدیم...

همه از ما ایراد می گیرن که تو چرا اینقدر اخمو و بد اخلاقی....

خوب نیست آدم اینطوری باشه...ووووووووووو

خلاصه ما نفهمیدیم که خنده خوبه یا بده.

کاش روزی بیاد که همه چیز بر عکس بشه...

و مردم بجای گریه همش بخندن....


آواره 98/5/22

 


/ 0 نظر / 1028 بازدید