گرسنه

هر برادر تنی اگر گرسنه نیست

با تو که گرسنه ای دشمن خانگیست

هر غریبه ی گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است

هر برادری که خواب می کند تو را

و نان خویش می خورد

یار دشمنان توست

در مرام ما گرسنه را گرسنه برادر است

/ 3 نظر / 6 بازدید
افسانه

خیلی قشنگ بود

مهسا

واقعیت تلخ زندگی امروز ما

اردلان

در مرام ما گرسنه را گرسنه برادر است