حجله

ببـوسم دستت ای مادر که پـروردی مـرا آزاد

بیــا بابا تماشا کــن که فــرزنـدت شـــده دامـاد

به حجله می روم شادان ولی زخمی بتن دارم

به جای رخـت دامـادی لباس خــون بتـن دارم


به احترام و بیاد همه جوانان عزیزی که با هزاران امید و آرزو....

در بهترین دوران زندگی خود...غریبانه و ناکام از دنیا رفتن واین

اشعار زبانحال آن عزیزان به پدر و مادر مصیبت زده یشان است

                           

                             92/8/9 

/ 0 نظر / 21 بازدید