كلبه تنهايي (كاش1)


 كاش در كلبه تنهايي من ---- عكس زيباي تو در قابم بود

كاش در اين قفس خالي دل ---- بلبل عشق تو در دامم بود

كاش در يك صبح زيباي بهار ---- گل خوشبوي تو در باغم بود

كاش وقت سحر و خلوت شب ---- نفس داغ تو در خوابم بود

كاش در شبهاي طوفاني و سرد ---- روي ماه تو سر راهم بود

كاش اي كاش تو ميدانستي ---- كه فقط عشق تو دنيايم بود

كاش در مستي و نوشيدن مي ---- لب زيباي تو چون جامم بود

كاش آن لحظه كه مي دادم جان ---- بوسه ام بر لب دلدارم بود

كاش بر اين سينه سوزان من ---- دست تو مرهم و درمانم بود

كاش چشمان خمارت چون تير ---- تا ابد بر دل خونبارم بود

كاش مي شد كه چو ايام قديم ---- لذت عشق تو در جانم بود

كاش مي شد لحظه هاي عاشقي ---- تا به وقت مرگ در يادم بود

كاش در تك واژه هاي شعر من ---- ياد و نام تو سر آغازم بود

كاش آندم كه ز من گشتي جدا ---- دل سنگت نگران دل بيمارم بود

كاش اشك تو به هنگام وداع ---- آتشي بر دل سوزانم بود

كاش بودي در كنارم تا ابد ---- تا كه عشقت پر پروازم بود

        

       

                                               آواره   97/2/10/ 0 نظر / 365 بازدید