هنر عاشقی

عاشق شدن هنر نیست.

همه عاشق شدن رو بلدن....

عشق بازی سخت نیست.

اگه بعد از عاشق شدن...

تونستی عاشق بمونی هنر کردی.

هنر این نیست که در اوج رابطه با معشوقت،پاک باشی

اگه در اوج اختلاف و تنش، بهش نارو نزدی

و به عشقت خیانت نکردی میتونی به خودت بگی یه عاشق واقعی....

 

                         آواره 94/6/22

/ 0 نظر / 34 بازدید