صبحت بخیر خدا

سلام ، صبحت بخیر خدا جون

نوکرتم ....نمیدونم چی شد که تا از خواب بیدار شدم

دلم هواتو کرد. مثه یه عاشق

که گاه و بیگاه دلش هوای معشوقشو می کنه

خدایا، تو رو به مرامت، روتو ، از من بر نگردون

اگه یه روز احساس کنم که دوستم نداری

به جون خودم می میرم....... هیچ می شم

خدا جون خودم میدونم که برات بنده ی خوبی نبودم

خودم میدونم که سر تا پا سیاهی و نکبتم

خیلی خوب میدونم که هیچوقت نتونستم رفیق خوبی برات باشم

یه نا رفیق بی وجدان و نا مرد... که فقط فکر خودشه

ولی تو به بزرگیه خودت منو ببخش

تو بزرگتر از اونی که من تصورش می کنم

خدایا دلشکسته ام ... بدادم برس

خدایا بیا مثل همیشه مرهم دلم باش

خدایا رو سیاهم... خجالت زده ام

تو خودت خوب میدونی که غیر از تو دیگه تو این دنیا...

کسی رو ندارم ، که بهش دلمو خوش کنم

خدا درسته که نتو نستم برات آدم خوبی باشم

ولی خودت خوب میدونی همیشه دوستت داشتم

بازم تویی که همیشه کمکم کردی.....

هیجوقت تنهام نذاشتی... تو بدترین لحظات

اون موقع که عزیزترینهام  تنهام گذاشتن

فقط تویی که پیشم  بودی و بازم هستی...خدایا نوکرتم

بازم مثل همیشه هوامو داشته باش...و بدادم برس

 

                        حسن آواره  92/7/28 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهوش

جدی دلمان که میگیرد تاوان لحظه های است که د ل می بندیم

مهوش

جدی دلمان که میگیرد تاوان لحظه های است که د ل می بندیم